• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Exkurzia do drevených kostolov regiónu

      26. 6. 2018

      Na výchove umením sme preberali tému sakrálne pamiatky nášho regiónu a robili sme zaujímavé projekty. Záver projektu tvorila exkurzia do drevených kostolíkov v našom okrese. Navštívili sme kostoly v Hervartove, Krivom a v Lukove. Počas návštevy jednotlivých stavieb sme mali výstižný a zaujímavý výklad. Všetky kostoly mali niečo spoločné, no každý jeden bol niečím výnimočný. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 9.C triedy a časť žiakov 9.A a 9.B triedy pod vedením p. uč. Staríčkovej a p. uč. Foltovej, ktorým ďakujeme, že nám sprostredkovali takúto zaujímavú exkurziu.

     • Výstava anglických kníh

      25. 6. 2018

      Je všeobecne známe, že v súčasnosti, v dobe mobilov a počítačov, deti nemajú veľmi v láske čítanie, tobôž čítanie kníh v cudzom jazyku.

      Americký spisovateľ Frank Serafini povedal: „Neexistuje dieťa, ktoré by nenávidelo knihy; existujú iba deti, ktoré ešte nenašli tú pravú knihu.“ Riadiac sa týmto citátom sme pre žiakov našej školy učiacich sa anglický jazyk, spolu s vydavateľstvom Oxford University Press, zorganizovali výstavku anglických kníh.

     • eTwinning ocenenie

      25. 6. 2018

      Medzi úspechy našej školy patrí aj ocenenie eTwinning škola. Patríme medzi 21 škôl Slovenska, ktoré tento titul získali. V júni sme obdržali z Bruselu plaketu a osobné poďakovanie od Tibora Navracsics, člena Európskej komisie.

      Mgr.Soňa Sosenková

     • Celoslovenská matematická súťaž Maksík – vyhodnotenie

      18. 6. 2018

      V tomto školskom roku sa žiaci 2.A a 2.C zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Maksík. Súťaž prebiehala počas celého školského roku v 5 kolách. V júni 2018 boli matematické úlohy vyhodnotené a Emma Mikulová a Júlia Gmiterková z 2.A sa umiestnili na prvých miestach s maximálnym počtom bodov. Všetci riešitelia boli odmenení krásnymi cenami, ktorým sa veľmi tešili. Všetkým srdečne blahoželáme.

     • EXPERIMENTIEREN AUF DEUTSCH

      15. 6. 2018

      Naša škola sa zapojila do programu nadácie Volkswagen v spolupráci s Goethe Institut a Štátnym pedagogickým ústavom - Experimentieren auf Deutsch. Cieľom projektu je podpora výučby nemeckého jazyka na školách formou CLILL – výučby a väčšia motivácia žiakov učiť sa tento jazyk.

      Na našej škole boli do projektu zapojené 7. ročníky. Žiaci experimentovali a zároveň sa učili nemecký jazyk. Pomôcky na experimentovanie nám zapožičala nadácia Volkswagen. Od konca septembra 2017 do júna 2018 sme sa zaoberali témami ako magnetizmus, teplota, ľudské telo a kalendár. Pri pokusoch sme využívali pracovné listy, ktoré sú voľne dostupné na webovej stránke Goetheho inštitútu.

     • Družstvá mladých zdravotníkov

      13. 6. 2018

      Slovenský červený kríž zorganizoval dňa 24. mája 2018 okresné kolo súťaže pre mladých zdravotníkov. Päťčlenné družstvá súťažili vo vedomostných testoch, praktických ošetreniach poranení a poskytovaní prvej pomoci pri oživovaní raneného.

      DMZ – I. stupeň – žiaci 5. ročníka obsadili v súťaži 2. miesto

     • Výlet na Spišský hrad

      13. 6. 2018

      Vvydarený výlet tretiakov na Spišskom hrade bol spojený s atraktívnym programom a krásnym počasím.

      Mgr. D. Petričová, Mgr. L. Kasalová, Mgr. M. Lapčáková

     • Výlet do obce Lacková a Vyšných Ružbách

      11. 6. 2018

      6. júna 2018 žiaci 2. ročníka pod vedením pani učiteliek Baranová, Lukáčová a Mikušková absolvovali školský výlet do goralskej obce Lacková, kde navštívili expozíciu košikárstva. Expozícia všetkých zaujala bohatou zbierkou predmetov, ktoré používali ľudia v minulosti, ako boli kroje, poľnohospodárske náradie, predmety dennej spotreby, krosná, zaujímavý bol prútený lodný kufor z roku 1900 a mnoho ďalších predmetov. Pán starosta pútavou formou porozprával o výrobe prútených predmetov. Celý postup si žiaci mohli pozrieť na videu a následne v exteriéri skúsiť vyrobiť vlastný výrobok. Žiaci zistili, že to nie je jednoduchá práca a vyžaduje sústredenie, zručnosť a trpezlivosť, čo mnohým žiakom v súčasnej dobe chýba. Naša cesta potom smerovala do klimatických a minerálnych kúpeľov Vyšné Ružbachy, ktoré sa nachádzajú v severovýchodnej časti Spiša na južnom úpätí Spišskej Magury v nadmorskej výšk

  • Partneri

   • Spielend neues lernen
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 16. 7. 2018
  • Fotogaléria

   • Škola v prírode
   • Exkurzia do drevených kostolov regiónu
   • Výstava anglických kníh
   • eTwinning ocenenie
   • Požiar v domácnosti - výtvarná súťaž
   • Celoslovenská matematická súťaž Maksík – vyhodnotenie
   • EXPERIMENTIEREN AUF DEUTSCH
   • Družstvá mladých zdravotníkov
   • Výlet na Spišský hrad
   • Výlet do obce Lacková a Vyšných Ružbách