• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Na pošte - exkurzia

      23. 4. 2018

      Dňa 17. apríla 2018 žiaci 2.A,B,C absolvovali exkurziu na hlavnú poštu pod vedením svojich triednych učiteliek p. Baranovej, p. Lukáčovej a p. Mikuškovej. Žiaci sa dozvedeli, aké služby sprostredkúva pošta, čo sa deje s listom, kým sa dostane od odosielateľa k adresátovi, akými dopravnými prostriedkami sa listy a balíky dopravujú do celého sveta, čo všetko musí obsahovať správne napísaná adresa, na čo slúžia P.O. boxy a kto ich využíva. Ďalej mali možnosť nahliadnuť aj do vnútorných priestorov pošty, kde sa pohybujú iba zamestnanci pošty, videli aj auto, ktorým sa dopravujú zásielky do blízkych obcí a miest. Práca na pošte je naozaj rozmanitá, zaujímavá a hlavne zodpovedná, čo žiaci vyjadrili aj svojimi kresbami, ktoré venovali zamestnancom pošty.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

      7. 3. 2018

      Pre zvýšený záujem rodičov o našu školu umožníme zápis detí do 1. ročníka od 3. apríla 2018 (utorok) v čase od 8,00 do 12,00 v zborovni ZŠ.

      Ďalšie dni zápisu budú podľa pôvodného rozpisu.

      Viac informácií o zápise žiakov do 1. ročníka aj zápisný list na stiahnutie nájdete TU.

     • Majstrovstvá školy a Majstrovstvá SR v šachu

      20. 4. 2018

      V utorok 13. marca 2018 poobede sa na našej škole hral prim ŠACH. Stretli sa deti našej školy, ktoré si zmerali sily o Majstra školy.

      Do súťaže sa zapojilo 19 detí, prevažne chlapci a viac detí bolo z 1. stupňa. Hralo sa systémom na 7 kôl a prekvapili hlavne mladí šachisti a Nicol Knapová, ktorá sa dostala na medailovú pozíciu v celkovom poradí. Turnaj bol zorganizovaný v spolupráci so šachovým klubom ŠK BLS Bardejov, ktorý oceňuje účasť detí a teší sa z toho, že sa ukazujú ďalšie šachové talenty.

     • Zmeňme spolu PIATOK 13. na lepší deň, DEŇ NARCISOV...

      16. 4. 2018

      Každý rok v apríli aj v našej škole pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

      Veľké ďakujem patrí našim dobrovoľníkom z 9.C, ktorí pokračovali aj v popoludňajších hodinách v uliciach Bardejova.

     • Slávik Slovenska 2018 - školské kolo

      12. 4. 2018

      Dňa 10. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018, ktorého sa zúčastnilo 21 žiačok. Súťažiace boli rozdelené do 3 kategórii a každá sa predstavila dvoma piesňami.

      Výsledky:

      1. kategória: 1.-3. ročník

      1. miesto - Ema Mikulová, 2.A

      2. miesto - Klára Benková, 3.B

     • Exkurzia

      12. 4. 2018

      Dňa 28. marca 2018 sa žiaci 5.C a 8.A triedy zúčastnili exkurzie v Lesníckom ekocentre Malcov. Od jedného z pracovníkov si vypočuli zaujímavé rozprávanie o lese, o práci lesníkov a poľovníkov, ktoré bolo doplnené vhodnými prezentáciami. Zaujímavou úlohou pre žiakov bolo uhádnuť podľa zvukovej ukážky, ktoré zviera alebo vták vydáva počutý zvuk. V závere si individuálne prezreli miestnosť, v ktorej sa nachádzali rôzne vzorky drevín, semien, ale aj vypreparované druhy niektorých živočíchov. Vonku čakala na žiakov ešte jedna úloha - rozoznať podľa vetvičky, o aký ihličnatý strom sa jedná. Po vyriešení tejto úlohy sme sa poďakovali nášmu sprievodcovi exkurziou za množstvo poznatkov pred blížiacim sa aprílom - mesiacom lesov a šťastne sme sa vrátili do školy.

     • Slávnostný zápis budúcich prváčikov

      11. 4. 2018

      Dňa 5. apríla 2018 sa aj v našej základnej škole uskutočnil slávnostný zápis budúcich prváčikov. Detičky k nám prišli s veľkým úsmevom, očakávaním a možno aj s motýlikmi v brušku.

      Pre našich budúcich najmenších si naši najstarší štvrtáci pripravili kultúrny program v podobe divadielka Snehulienka a sedem trpaslíkov. Hraná rozprávka deti veľmi zaujala. Všetci so zatajeným dychom sledovali priebeh a verili, že rozprávka bude mať šťastný koniec. Ako to už býva, aj v tejto rozprávke zvíťazilo dobro nad zlom. Všetci prítomní odmenili našich štvrtákov hlasným potleskom.

     • Výtvarná súťaž

      11. 4. 2018

      Žiaci 1. stupňa ZŠ sa zapojili do výtvarnej súťaže v rámci 777. výročia prvej písomnej zbierky o meste Bardejov.

      Výtvarné práce sú prezentované na hlavnej chodbe školy.

      Mgr. M. Havrillová, Mgr. I. Černická

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 25. 4. 2018
  • Fotogaléria

   • Na pošte - exkurzia
   • Majstrovstvá školy a Majstrovstvá SR v šachu
   • Zmeňme spolu PIATOK 13. na lepší deň, DEŇ NARCISOV...
   • OZNAM
   • KNIHA - náš verný kamarát
   • Deň svätého Patrika
   • Opäť úspešný ročník chemickej olympiády
   • Návšteva divadelného predstavenia „The Heroes“
   • Malý štít - skok do výšky
   • Návšteva spisovateľky Petry Nagyovej-Džerengovej