• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Beseda alebo zážitkové učenie...

      12. 9. 2018

      „Čas, to najcennejšie, čo človek má. O ľudskom živote niekedy rozhodujú sekundy, minúty, ale i prítomnosť niekoho, kto je Vám kedykoľvek pripravený pomôcť, niekoho, kto Vám povie ŽI ĎALEJ...“

      Aj takúto formu učenia si mohli vyskúšať žiaci 8. ročníka, ktorí strávili so študentom medicíny Marošom a študujúcim hasičom Slávom dva dni. Zopakovali si zásady prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch a rôznych poraneniach. Svoju prednášku, rozprávanie obohatili aj o reálne zážitky z praxe. Zároveň si touto cestou pripomenuli 8. september - Svetový deň prvej pomoci.

    • Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov základných škôl v Trnave – Kalokagatia 2018
     • Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov základných škôl v Trnave – Kalokagatia 2018

      12. 9. 2018

      Alexandra Mizíková, v školskom roku 2017/2018 žiačka 7. A sa svojimi športovými výkonmi v atletike postarala o veľké prekvapenie a výbornú prezentáciu Základnej školy na Wolkerovej ulici v Bardejove, nie len v Prešovskom kraji, ale na celom Slovensku.

      Cesta na Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov základných škôl tzv. Kalokagatia 2018 sa začala už na okresných majstrovstvách v atletike žiakov v Bardejove. Alexandra súťažila v disciplíne hod kriketovou loptičkou. V tejto disciplíne súťažila so žiačkami z ôsmych a deviatych ročníkov, no od začiatku ukazovala ako trénovaná hráčka hádzanej svoj potenciál a súťaž nakoniec s veľkým náskokom vyhrala a postúpila na krajské majstrovstvá v hádzanej.

     • Erasmus+ - ETI Malta

      9. 9. 2018

      V rámci projektu Erasmus+ s názvom Zlepšovanie profesijných kompetencií (Identifikačné číslo: 2018-1-SK01-KA101-046269) sa v čase letných prázdnin (od 23.7. do 3.8.2018) štyri vyučujúce anglického jazyka zúčastnili vzdelávania na Malte s cieľom zvýšiť svoje kompetencie v oblasti výučby cudzích jazykov. Vyučujúce sa vzdelávali v týchto skupinách:

     • Vyhodnotenie 5. ročníka medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR 2018

      25. 7. 2018

      Dva dni pred ukončením školského roka si prevzalo 74 žiakov našej školy z rúk pani riaditeľky Mgr. Filipovej diplom za účasť v súťaži ENGLISHSTAR. Konštatujeme, že tento ročník bol mimoriadne úspešný, keďže sa ho zúčastnilo takmer 10% z celkového počtu žiakov školy.

      29 žiakov získalo DIPLOM SO ZLATOU MEDAILOU, čo znamená že test napísali na viac ako 80 %.

     • Exkurzia do drevených kostolov regiónu

      26. 6. 2018

      Na výchove umením sme preberali tému sakrálne pamiatky nášho regiónu a robili sme zaujímavé projekty. Záver projektu tvorila exkurzia do drevených kostolíkov v našom okrese. Navštívili sme kostoly v Hervartove, Krivom a v Lukove. Počas návštevy jednotlivých stavieb sme mali výstižný a zaujímavý výklad. Všetky kostoly mali niečo spoločné, no každý jeden bol niečím výnimočný. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 9.C triedy a časť žiakov 9.A a 9.B triedy pod vedením p. uč. Staríčkovej a p. uč. Foltovej, ktorým ďakujeme, že nám sprostredkovali takúto zaujímavú exkurziu.

     • Výstava anglických kníh

      25. 6. 2018

      Je všeobecne známe, že v súčasnosti, v dobe mobilov a počítačov, deti nemajú veľmi v láske čítanie, tobôž čítanie kníh v cudzom jazyku.

      Americký spisovateľ Frank Serafini povedal: „Neexistuje dieťa, ktoré by nenávidelo knihy; existujú iba deti, ktoré ešte nenašli tú pravú knihu.“ Riadiac sa týmto citátom sme pre žiakov našej školy učiacich sa anglický jazyk, spolu s vydavateľstvom Oxford University Press, zorganizovali výstavku anglických kníh.

     • eTwinning ocenenie

      25. 6. 2018

      Medzi úspechy našej školy patrí aj ocenenie eTwinning škola. Patríme medzi 21 škôl Slovenska, ktoré tento titul získali. V júni sme obdržali z Bruselu plaketu a osobné poďakovanie od Tibora Navracsics, člena Európskej komisie.

      Mgr.Soňa Sosenková

     • Celoslovenská matematická súťaž Maksík – vyhodnotenie

      18. 6. 2018

      V tomto školskom roku sa žiaci 2.A a 2.C zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Maksík. Súťaž prebiehala počas celého školského roku v 5 kolách. V júni 2018 boli matematické úlohy vyhodnotené a Emma Mikulová a Júlia Gmiterková z 2.A sa umiestnili na prvých miestach s maximálnym počtom bodov. Všetci riešitelia boli odmenení krásnymi cenami, ktorým sa veľmi tešili. Všetkým srdečne blahoželáme.

  • Partneri

   • Spielend neues lernen
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 19. 9. 2018
  • Fotogaléria

   • Beseda alebo zážitkové učenie...
   • Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov základných škôl v Trnave – Kalokagatia 2018
   • Erasmus+ - ETI Malta
   • Vyhodnotenie 5. ročníka medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR 2018
   • Škola v prírode
   • Exkurzia do drevených kostolov regiónu
   • Výstava anglických kníh
   • eTwinning ocenenie
   • Požiar v domácnosti - výtvarná súťaž
   • Celoslovenská matematická súťaž Maksík – vyhodnotenie