• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Otvorené majstrovstvá školy v plávaní - Prešov

      18. 1. 2019

      Dňa 17.decembra 2018 po dvoch dlhých rokoch sa naši plavci z Bardejova zúčastnili plaveckých pretekov - Otvorených majstrovstiev školy v Prešove. Tri mesiace prípravy vo svojich krúžkoch v CVČ, ZRŠA či plaveckých kluboch pod vedením svojich učiteľov, trénerov či dokonca i rodičov ukázali, že tento čas využili naozaj zodpovedne. Chceme pochváliť všetkých zúčastnených plavcov - svoje mesto, školu či samých seba reprezentovali nielen dosiahnutými výkonmi, ale i správaním. Blahoželáme!

     • Olympiáda v ruskom jazyku

      16. 1. 2019

      Dňa 14. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov, ktorí riešili štyri úlohy: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, test z kulturológie a napísanie mailu o sebe alebo pozdravu o priateľovi.

      Výsledky školského kola:

      1. miesto - Matej Kozub, 9.A

     • Tieňové divadlo

      13. 1. 2019

      Zabehnúť sa po vianočných prázdninách do bežného školského života trvá istý čas. Žiaci 3.A triedy spolu s pani učiteľkou Tatianou Baranovou si prvý týždeň nového kalendárneho roku 2019 spestrili tieňovým divadlom. Na výtvarnej výchove si vyrobili plošné bábky, počas slohu si pripravili dialógy a literárnu výchovu si spestrili tieňovým divadlom, počas ktorého sa celá trieda preniesla do sveta rozprávok. Žiaci svojimi dialógmi predstavili mnohé rozprávkové postavičky. Jednotlivé skupiny tak oživili Snehulienku a sedem trpaslíkov, Janka Hraška, Mášu s medveďom a Janíčka a Marienku z Medovníkovho domčeka. Anonymita plachty povzbudila aj menej smelých žiakov, z ktorých opadla tréma a bez problémov sa zapojili do dialógov. Žiaci sa zároveň zoznámili s princípom tieňového divadla, ktoré ich zaujalo natoľko, že si svoje bábky zobrali domov a plánujú predviesť takéto divadlo svojim mladším súrode

     • Múzeum Andyho Warhola

      13. 1. 2019

      20. decembra 2018 sme sa my, vybraní žiaci z tried 8.B, 8.C, 8.D a 9.A zúčastnili exkurzie do múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach.

      Ráno sme nastúpili do autobusu a s dobrou náladou sme vyrazili. Po únavnej, ale prekrásnej ceste zasneženou krajinou sme konečne dorazili do cieľa. Len čo sme vystúpili, do pamäte sa nám vryl obraz na prvý pohľad obyčajnej budovy. Ale takzvaný prvý pohľad býva často klamlivý a ani náš prípad nebol výnimkou. Hneď po vstupe do múzea sa pred nami objavil nový, farebný svet inej doby. Už len fotografie vyvesené vo vstupnej hale nám vyrazili dych, a preto sme pokračovali ďalej. Začala sa prehliadka. Dozvedeli sme sa kopu nových a zaujímavých informácií, a tak by bola škoda, ak by som niektoré z nich vôbec nespomenula.

     • Školské kolo geografickej olympiády

      13. 1. 2019

      Už tradične sa v mesiaci december uskutočnilo v priestoroch našej školy školské kolo geografickej olympiády. Tento rok to už bol 47. ročník. Do súťaže sa prihlásilo 29 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy boli rozdelené do 3 testov. V teoretickej časti žiaci riešili úlohy bez atlasu (50 b) a úlohy o miestnej krajine (10b). V praktickej časti s pomocou atlasu mohli získať až 40 b. Z celkového počtu súťažiacich žiakov bolo 79 % úspešných riešiteľov.

     • Súboj talentov

      13. 1. 2019

      12. decembra 2018 sa na SPŠ odevnej vo Svidníku uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže žiakov základných a umeleckých škôl, ktoré bolo spojené s tvorivými dielňami pre ocenených žiakov.

      Za našu školu boli ocenení čtyria žiaci v rôznych kategóriách.

      V kategórii A6 získala 1. miesto Alexandra Hopková, žiačka 7.C triedy.

     • ŠKD - Voňavé Vianoce

      13. 1. 2019

      Dňa 18. decembra 2018 si žiaci zo školského klubu spríjemnili popoludnie na Vianočnej besiedke, ktorá sa konala pod vedením kolektívu vychovávateliek z ŠKD.

      Program plný vianočných piesní, básní, tancov, scénok nám spríjemnili sviatočné chvíle na radostné očakávanie tohtoročných Vianoc. Na záver sme si všetci zaspievali pesničku Vianoce už prišli a rozišli sme sa so želaním prežiť pokojné a požehnané vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších.

     • Spievali sme koledy

      13. 1. 2019

      Ráno 21. decembra 2018, pred odchodom na vianočné prázdniny, sme spríjemnili príchod detí, rodičov a učiteľov do školy tým, že sme im spievali vianočné koledy. Niektorí boli prekvapení, iných to potešilo a pozastavili sa, aby si nás mohli vypočuť. Tým sme ešte viac vytvorili vianočnú atmosféru, ktorá už vládla všade okolo nás a vianočné prázdniny mohli začať.

     • Boli sme pri tom...

      13. 1. 2019

      Dňa 13. decembra 2018 sme sa zúčastnili na otvorení Bardejovskej pekárne. Pripravili sme si program s vianočnou a ľudovou tematikou pod vedením pani učiteľky Foltovej. V programe sa zúčastnili aj známe tváre, napr. Veronika Rabada. Po niekoľkých vystúpeniach nesmel chýbať ani Mikuláš. Ten nás odmenil mikulášskymi balíčkami. Ľuďom sa naše vystúpenie páčilo a my sme radi, že sme sa toho mohli zúčastniť.

  • Partneri

   • Spielend neues lernen
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 18. 1. 2019
  • Fotogaléria

   • Otvorené majstrovstvá školy v plávaní - Prešov
   • Múzeum Andyho Warhola
   • Pytagoriáda - školské kolo
   • Erasmus+ projekt - 2. krátkodobá výmena žiakov v Poľsku
   • Vianočná výstava
   • Predvianočné stretnutie
   • Mik, Mik, Mikuláš v 2.C
   • Mikuláš
   • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
   • SME v škole